DANH MỤC SẢN PHẨM

Cách di chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác

Minh Thuận
Th 5 18/11/2021

Chia sẻ dữ liệu với tài khoản Google Drive khác của bạn

Nếu chỉ muốn chuyển một tài liệu, bạn có thể thực hiện chia sẻ một lần sang tài khoản khác của mình. Việc này thực hiện khá đơn giản và không yêu cầu nhiều thiết lập.

Bước 1: Mở tài khoản Google Drive chính của bạn.

Bước 2: Định vị các tệp hoặc thư mục bạn muốn chuyển sang tài khoản Google Drive phụ của mình.

Bước 3: Kích chuột phải vào tệp hoặc thư mục cần di chuyển và chọn Share trong menu hiển thị.

Cách di chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác (1)

Bước 4: Nhập tên tài khoản Google phụ của bạn vào khung trống People. Kích vào liên kết Advanced, dưới mục Sharing settings hãy thay đổi quyền truy cập dữ liệu thành Is Owner (chủ sở hữu). Sau đó bấm nút Send màu xanh lam .

Cách di chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác (2)

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản Google Drive phụ của bạn. Kích vào bộ lọc Shared with me ở thanh bên trái để định vị nhanh thư mục được chia sẻ.

Cách di chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác (3)

Bước 6: Google Drive sẽ không cho phép bạn tạo bản sao của thư mục, nhưng có thể tạo bản sao của các tệp bên trong nó, sau đó di chuyển chúng vào một thư mục hoặc thư mục con mới để sao chép phân cấp của bản gốc.

Cách di chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác (4)

Bước 7: Kích chuột phải vào từng tệp (hoặc chọn tất cả) và chọn tùy chọn Make a copy. Đổi tên các tệp theo cách bạn muốn và chuyển chúng vào một thư mục mới.

Bước 8: Quay lại tài khoản chính và xóa thư mục gốc khỏi ổ Drive của bạn và cả trong thùng rác.

Tạo thư mục đồng bộ trong Google Drive

Cách trên là lựa chọn tốt nếu bạn muốn chuyển dữ liệu một lần từ tài khoản này sang tài khoản khác. Tuy nhiên, nếu muốn chuyển nhiều dữ liệu hơn trong tương lai, bạn có thể tạo một thư mục tự động chia sẻ các tệp được đặt trong đó giữa các tài khoản Google của bạn.

Bước 1: Đầu tiên, tạo một thư mục mới trong Google Drive. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách bấm nút New ở trên cùng bên trái, sau đó chọn Folder trong menu hiển thị.

Cách di chuyển dữ liệu từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản khác (5)

Bước 2: Chia sẻ thư mục vừa tạo với tài khoản đích của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này giống như cách chia sẻ dữ liệu trong hướng dẫn ở trên.

Bước 3: Kéo dữ liệu bạn muốn chia sẻ với tài khoản khác của mình vào thư mục này.

Bước 4: Google Drive sẽ hiển thị thông báo hỏi bạn có muốn thay đổi người có quyền truy cập (change who has access). 

Điều này để cảnh báo bạn rằng, bằng cách di chuyển dữ liệu của bạn vào thư mục khác, bạn sẽ chia sẻ dữ liệu đó với các tài khoản khác có quyền truy cập vào thư mục đã nói. Đây chính xác là những gì bạn muốn làm, vì vậy hãy bấm nút Move.

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản Google Drive khác của bạn, truy cập thư mục chia sẻ, kéo hoặc di chuyển các tệp bên trong đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu từ một trong các tài khoản Google Drive của mình sang một tài khoản khác, bạn không cần phải tải xuống và tải chúng lên lại. Bằng cách tự chia sẻ tệp hoặc tạo thư mục chia sẻ trung tâm, bạn có thể nhanh chóng chuyển tài liệu của mình đến nơi cần thiết.

Tags: